Om siden

Sidens innhold

Det er vanskelig å definere hva siden kommer til å ha av innhold, ergo vanskeligere å si hvilket formål siden kommer til å ha for andre. For min egen del har jeg tenkt meg at siden vil reflektere mine interesser og at innholdet som skapes rundt disse i første omgang vil være av interesse for meg. Med det mener jeg at jeg ikke kommer til å tilstrebe noe kommersielt ved å for eksempel utforme et innhold som trekker til seg folk slik at jeg kan tjene penger på reklame (dette er da også noe som gjenspeiler seg i valget av publiseringsplattform).

Som sagt vil innholdet være av interesse først og fremst for meg selv da jeg skriver alt med den baktanken at dette er noe jeg kan få bruk for senere. Jeg kan for eksempel innbille meg at en tanke jeg har fornemmer et fnugg av intelligens og genialitet, og dette er noe jeg må få ned (om det faktisk viser seg å være noe i det, vil tiden vise). En svakhet jeg har innsett med meg selv er nemlig at jeg kan være veldig glemsom.

Om andre skulle ha nytte av tekstene mine er med andre ord bare et pluss. Et veldig stort pluss, skal det sies, da jeg – som mange andre bloggere – liker å se at det jeg skriver blir lest og prosessert av andre. Så om du skulle ha noen kreative innspill til tekstene mine, så er du hjertelig velkommen til det (og jeg skal prøve så godt jeg kan å følge opp kommentarene dine=).

Mine interesser og deres konsekvenser for siden

Som selverklært geek/nerd innenfor det meste av web og datateknologi forøvrig (geek er et ord med modifikasjoner selvsagt) har jeg interesserer som sentrerer seg rundt nettopp disse temaene. Utover dette vil jeg påskryte meg selv en viss unikhet i tekstenes uttrykk gjennom det selvsagte (for meg) konseptet om individet: jeg er meg, du er deg og, vel, jeg vet noe du ikke vet;)

Unikheten, som utløper av min person, vil resultere i tekster på siden av hovedtemaene. Med andre ord kommer siden mest trolig til å bestå av tekster over et spekter av temaer.

Jeg innser at dette høres meget pompøst ut. Det er ikke min mening å hevde at mine tekster kommer til å være av bedre kvalitet enn andres, snarere tvert imot. Jeg er ny i spillet, og lærer dag for dag. Teksters verdi er subjektive og opp til hver enkelt å bedømme. Jeg håper da at noen finner mine tekster lesbare og interessante, og evt. følger opp med å diskutere innholdet.

Til slutt vil jeg få sagt at jeg streber mot et godt språk i tekstene mine. Jeg ønsker å holde meg til et språk som ses på som godt norsk, men i noen tilfeller vil en setning eller avsnitt miste mye av sin sjarm om jeg er for konsekvent på dette. I tillegg er det mange ord og uttrykk innenfor webteknologi (eller kanskje jeg skulle si nett-teknologi?) i dag som enda ikke har norske sammenligninger og som det derfor er mer naturlig med en fornorsket versjon av ordet. Eirik Stavelins weblogg inneholder mang en gode eksempler på dette.

Reklamer